Grootschalig onderzoek naar ‘de TwinQ’ van kinderen & jongeren van nu

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Denk hierbij aan veranderingen in het medialandschap, opvoedstijlen en de manier waarop we in het leven staan al dan niet als gevolg van de financiële crisis. Dit heeft mede als gevolg dat de kinderen en jongeren van nu anders zijn dan jaren geleden. Uit zowel berichten uit de media als uit persoonlijke gesprekken blijkt o.a. dat veel kinderen en jongeren zich ‘anders’ voelen en zich bijvoorbeeld niet helemaal thuis voelen in het huidige onderwijssysteem en/of arbeidsproces.

Kinderen en jongeren zijn anders en wij vinden het tijd geworden om ze op een andere manier te benaderen. Niet op basis van generalistische en uiterlijke kenmerken, maar meer persoonlijk op basis van hun passies, talenten, drijfveren en motivaties. En om ze in hun hart te kunnen raken moet je weten wie ze zijn!

Daarom hebben wij in 2014 besloten om een grootschalig en diepgaand onderzoek uit te voeren naar de belevingswereld van de kinderen en jongeren van nu. Het onderzoek is uiteindelijk het grootste onderzoek onder 5- tot 25-jarigen geworden dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Dit niet alleen vanwege de grote hoeveelheid aan informatie die we naar boven hebben gehaald, maar ook vanwege de diepgang en de grootschalige aanpak:

 • Deskresearch
 • Kwalitatief onderzoek waarbij we circa zestig diepgaande interviews hebben gevoerd van elk 1,5 tot 3 uur met kinderen, jongeren en hun ouders in hun eigen omgeving. Het waren vaak ontroerende, zeer open en inspirerende interviews waarbij we echt een kijkje kregen recht in hun hart. Naast de ‘traditionele’ interviewtechnieken hebben we ook gebruik gemaakt van gespecialiseerde readingstechnieken. Hierdoor kregen we inzicht in de dieperliggende lagen waar kinderen en jongeren zelf vaak geen grip op hebben. De gesprekken werkten niet alleen verhelderend voor ons maar ook voor de hen. Zo hoorden we regelmatig: ‘oh wow! Nu weet ik waarom ik ben zoals ik ben!
 • Kwantitatief onderzoek waarbij circa vierduizend 5- tot 25-jarigen (spreiding leeftijd, geslacht, regio en sociale klasse) online een uitgebreide vragenlijst hebben ingevuld.

Wat ons tijdens het onderzoek het meeste raakte, was het vertrouwen dat wij van de kinderen en jongeren kregen door ons een kijkje achter hun maskers te geven en te mogen zien wie ze diep van binnen zijn en wat hen daadwerkelijk bezighoudt. We hebben vele prachtige en ook vaak ontroerende verhalen gehoord waaruit bleek dat veel kinderen en jongeren zich anders voelen dan anderen en dus minder… Ze durven hun zorgvuldig gecreëerde masker niet af te zetten, bang voor oordelen en/of afwijzing. Dit komt volgens ons omdat ze niet volledig voldoen aan de ‘normen’ die door de media en onze maatschappij worden gecreëerd, en dan met name het onderwijssysteem wat grotendeels is gericht op het ontwikkelen van het rationeel denken. Hiermee doen we in onze ogen tekort aan de unieke passies en talenten van het individu. Wij geloven dat kinderen en jongeren alleen het beste verdienen en oprechte aandacht en ondersteuning verdienen in hun weg naar volwassenheid zodat zij het beste uit zichzelf (en ons) kunnen halen!

 

Welke onderwerpen kwamen aan bod?

Algemene belevingswereld

 • Wie zijn ze: wat is hun persoonlijkheid, wat zijn hun passies, talenten en wat zijn hun belangrijkste waarden?
 • Wat houdt ze bezig en hoe staan ze in het leven: hoe gelukkig zijn ze, wat is hun zelfvertrouwen, wat zijn hun dromen, toekomstverwachtingen etc.?
 • Wat is hun algemene tijdsbesteding, wat zijn hun favoriete TV-programma’s, Websites, Games en Apps, welke social media wordt door wie, waarom en hoe vaak gebruikt?

Sociale omgeving & peer(pressure)

 • Welk type ouders zijn er te onderscheiden en wat is hun invloed op o.a. geluk, zelfvertrouwen, BMI etc.
 • Op welke manier voeden ouders anno nu hun kinderen op, wat vinden ze belangrijk en is er verschil in de manier waarop ze zelf zijn opgevoed?
 • Hoeveel vrienden (beste vrienden, overige vrienden en vrienden op social media) hebben kinderen/ jongeren gemiddeld?
 • Is er samenhang tussen het aantal vrienden en de mate van geluk/ zelfvertrouwen?
 • Wat is de invloed van vrienden op hun voorkeuren en gedrag? (zoals bijvoorbeeld roken of alcohol gebruik).

‘Labels’: ADHD, ADD, Autisme, Dyslexie, Hoogbegaafdheid en Hoogsensitivieit

 • Hoe is de verdeling van kinderen met ADHD, ADD, Dyslexie, Dyscalculie, Autisme, Asperger, PDD-NOS, Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit (leeftijd, geslacht, TwinQ type etc.) –> tipje van de sluier: bij een kwart van alle 5-25 jarigen is minimaal 1 ‘label’ vastgesteld!
 • Wat zijn bijzondere kenmerken (passies & talenten) van deze groepen en op welke manier dienen we ze te benaderen? –> tipje van de sluier: uit het onderzoek blijkt dat kinderen/ jongeren met diverse labels o.a. veel intuïtiever zijn dan andere kinderen.
 • Hoe het beste om te gaan met kinderen/ jongeren met een bepaald ‘label’.

BMI/ Obesitas: (ernstig) ondergewicht | normaal | (ernstig) overgewicht

 • Hoe is de verdeling van BMI onder leeftijd, geslacht, oudertype en regio/ woonomgeving?
 • Wat is de invloed van o.a. overgewicht op het zelfvertrouwen & gelukkig zijn, het aantal vrienden, pesten en gepest worden?
 • Is er een samenhang met de verschillende oudertypen, manier van opvoeden, sociale klasse, regio, het aantal uren dat men buiten is/ besteedt aan digitale media?
 • Welke factoren zijn van invloed op BMI?

TwinQ persoonlijkheidstypen©

 • Wat zijn de specifieke kenmerken van de 7 TwinQ persoonlijkheidstypen.
 • Op welke manier zijn deze TwinQ persoonlijkheidstypen toe te passen voor een efficiënte positionering en segmentering van je doelgroep.

 

Waar kan ik de inzichten uit dit onderzoek vinden?

We delen de inzichten uit dit grootschalige en diepgaande onderzoek graag via:

 • Het boek ‘Anders: het échte verhaal van Generatie Zenz, de 5- tot 25-jarigen van nu’.
 • De blogs (wil je overigens direct op de hoogte zijn van nieuwe blogs volg dan ook onze Facebook pagina).
 • Diverse lezingen en workshops.

Blog

—♥—