Generatie Zenz: sensitief & intuïtief en op zoek naar zingeving en zen (3/3)

Generatie Z, ook wel de Millenials genoemd, is de generatie van kinderen & jongeren anno nu. De generatie die symbool staat voor onze huidige tijd en vorm zal geven aan de toekomst. Er wordt veel over ze gezegd en geschreven. Maar wie zijn ze nu écht en wat houdt ze bezig? En dan bedoel ik niet wat ze aan de buitenkant laten zien op school, straat of via social media. Wie zijn ze diep van binnen, ‘what makes them tick’ en waar staan ze voor? Een vraag die voor ons de reden was om eens diep in de wereld van kinderen & jongeren anno nu te duiken… (Dit blog is de laatste van 3).

 

Op zoek naar Zingeving & Zen

Geld, status en aanzien staan niet meer symbool voor geluk

Geld, status en aanzien worden in de media nog steeds gezien als de belangrijkste waarden die generatie Zenz nastreeft. En natuurlijk wil nog steeds een groot deel van hen succesvol en beroemd worden (zo droomt 1 op de 5 kinderen & jongeren er van om een beroemde voetballer of artiest te worden). Echter de belangrijkste waarden voor generatie Zenz zijn (door circa de helft of meer geselecteerd):

  • Plezier en lol maken.
  • Vriendschap en verbondenheid.
  • Eerlijkheid en oprechtheid.
  • Rechtvaardigheid.
  • Betrouwbaarheid en vertrouwen.
  • Liefde en acceptatie.

 

Terwijl de minst belangrijke waarden zijn (door minder dan 15% geselecteerd):

  • Rijk zijn, materiele bezittingen hebben.
  • Succesvol zijn, macht en aanzien hebben.

 

In mijn ogen is de stijging van het XTC gebruik, ook wel de ‘love drug’ genoemd, dan ook te wijten aan de behoefte aan liefde en verbondenheid…

Daarnaast blijken ook de ambities van jongeren van 12-25 jaar veel minder gericht te zijn op geld, status en aanzien. Zo geeft bijna 2/3 van hen aan liever een baan te willen waarbij ze het naar hun zin hebben dan een baan waar ze veel geld verdienen en het minder naar hun zin hebben. Terwijl slechts 26% een baan wil waarbij je veel geld verdient en 15% het liefst aan de slag wil bij een topwerkgever om een goede carrière te hebben.

De competitieve en materialistische instelling van voorgaande generaties blijkt steeds minder aan te sluiten bij generatie Zenz. Niet concurreren maar samenwerken, zorg en respect voor elkaar, lijkt het nieuwe motto.

Time to change: samen werken aan een betere wereld

Er wordt vaak gezegd dat de huidige jongeren zich nergens meer druk over maken. Dat ze niet meer net als vroeger op de barricades springen en protesteren. Dat ze achteloos en ongeïnteresseerd zijn. Maar niets is minder waar. Zo maken veel kinderen en jongeren zich zorgen over al het geweld in de wereld en de klakkeloze uitbuiting van onze aarde.

Voor hen is de huidige crisis in de wereld het bewijs dat de competitieve en materialistische instelling van de vorige generaties niet werkt: “Alles draaide om geld en zie wat het ons heeft gebracht! Het is nu tijd voor ons om te laten zien dat het anders kan…” In tegenstelling tot voorgaande generaties gelooft generatie Zenz meer in haar eigen kracht dan in de macht van de overheid. Ook geloven ze niet meer klakkeloos wat er aan hen verteld wordt. Zo blijkt o.a. dat:

  • Slechts een kwart vertrouwen in de politiek heeft en er van uit gaat dat zij onze belangen op de juiste manier behartigen.
  • Meer dan de helft niet meer gelooft wat er in het nieuws of de media verteld wordt!

 

In plaats van af te wachten tot de overheid en andere autoriteiten hun verantwoordelijkheid nemen, is generatie Zenz van mening dat zij beter zelf het heft in eigen hand kan nemen om voor de broodnodige veranderingen te zorgen. En vanwege de talloze mogelijkheden die het internet en o.a. crowdfunding biedt zien ze kansen genoeg om gezamenlijk initiatieven te ontplooien om te laten zien hoe het anders kan. Zo worden er o.a. binnen HAS Hogeschool vele mooie concepten ontwikkeld om onnodige voedselverspilling tegen te gaan en natuurlijke bronnen van eiwitten ter vervanging van vlees gezocht. Een ander mooi voorbeeld dat onlangs in de belangstelling stond is het initiatief ‘gratis geld’ dat door de Duitser Michael Bohmeyer is gestart en nu in andere landen wordt opgepakt.

 

Op zoek naar Zingeving en Zen

Vroeger was het zo dat het zoeken naar jezelf en naar de ‘zin van het leven’ zich pas aandiende tijdens de midlife crisis rond je veertigste- vijftigste. Tegenwoordig lijkt dit op steeds vroegere leeftijd plaats te vinden. De midlife crisis lijkt nu verschoven te zijn naar je twintigste. Steeds meer jongeren zijn op zoek naar zichzelf. Een groot deel van hem volgt sessies bij psychologen, coaches of volgt programma’s gericht op het vinden van je levensdoel en het leven vanuit je hart. Dat blijkt overigens ook uit de grote belangstelling voor onze Personal BrandKey workshops waarbij we jongeren helpen bij het vinden en volgen van hun eigen weg. Ook zien we activiteiten als mindfullnes, mediatie en yoga steeds populairder worden onder kinderen en jongeren. Bijna de helft van de 19-25 jarigen geeft aan spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, mindfulness, yoga of meditatie, etc. leuk te vinden of goed te kunnen.

 

Tot slot.

Hoewel niet iedereen zich zal herkennen in generatie Zenz, zijn wij van mening dat zij symbool staat voor deze tijd. Generatie Zenz, een generatie waarbij zingeving, verbondenheid en harmonie symbool staan voor geluk. Een generatie die om tot volle bloei te kunnen komen en vorm te kunnen geven aan de benodigde veranderingen ons begrip en steun meer dan nodig heeft…

—♥—

Blog

—♥—