Privacyverklaring | TwinQ

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
TwinQ: insights & inspiration, gevestigd aan de Vleutenseweg 487, 3532 HK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Angela Weghorst is de Functionaris Gegevensbescherming van TwinQ: insights & inspiration. Zij is te bereiken via angela@twinq.nu.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens ?

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en de Telecommunicatiewet.

Algemeen:

TwinQ: insights & inspiration verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam bedrijf
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over het surfgedrag via google analytics
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en/of contactformulieren

 

TwinQ: insights & inspiration verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of salesaanbod
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (indien relevant)
  Om training & consulten op maat te geven

Door de gegevens te verstrekken, geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

TwinQ deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. BTW-aangifte).

Wij verzamelen de gegevens direct bij jou, de betrokkene, en ontvangen deze niet van derden. Je gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemde doelen totdat je aangeeft dat wij je gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. Je kunt hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mails/nieuwsbrieven die wij sturen.

Aangezien we met onze bedrijfsactiviteiten uiteenlopende persoonsgegevens verwerken, volgt hier een overzicht van aanvullende persoonsgegevens per doelgroep:

 

Deelnemers persoonlijke ontwikkelingstrajecten:

Om een persoonlijk ontwikkelingstraject aan te kunnen gaan, dienen wij over voldoende persoonlijke gegevens te beschikken om je zo goed mogelijk te kúnnen helpen en begeleiden.

Wanneer je een persoonlijk ontwikkelingstraject bij ons aangaat, zullen er ook bijzondere persoonsgegevens aan bod komen. Deze gegevens worden bij jouzelf opgevraagd, wij schakelen hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt, wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleindenen zal uiteraard als zeer vertrouwelijkworden behandeld.

Zakelijke/ commerciële klanten:

Wanneer het bedrijf /de organisatie waar je werkzaam bent producten of diensten van ons afneemt waarbij je een deelnemende partij bent, is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk om de producten of diensten te kunnen leveren. Wij bewaren je persoonsgegevens in ons projectadministratiesysteem en gebruiken ze voor bovengenoemd doel zolang de overeenkomst voortduurt. Je heeft het recht om de gegevens die we van jou verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heb je het recht om te vragen of wij je gegevens verwijderen.

Respondenten marktonderzoek:

Wanneer je deelneemt aan marktonderzoek van TwinQ, worden je persoonsgegevens en antwoorden verwerkt voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of jongeren een andere mening hebben dan ouderen, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen die in de stad wonen en mensen die daarbuiten woonachtig zijn. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek.

Wij verwerken je gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over jou als individu met identificeerbare gegevens. Jouw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om je iets te verkopen of toe te sturen. Na afloop van het onderzoek worden jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden verwijderd.

Respondenten worden overigens niet rechtstreeks door TwinQ benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Hiervoor maken we gebruik van gespecialiseerde bureaus die aangesloten zij bij de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA) en strikte privacy richtlijnen in acht nemen.

Aanmelden nieuwsbrief:

Wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief worden je naam en emailadres opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en het CH-VS Privacy Shield Framework.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld of informatie hebt aangevraagd en in de toekomst geen e-mail van TwinQ wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens

TwinQ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met TwinQ via angela@twinq.nu

TwinQ: insights & inspiration heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gegevensbestanden op lokale systemen van TwinQ zijn beveiligd met kwalitatieve wachtwoorden.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS/SSL Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding bij gebruik van formulieren op www.twinq.nu. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies

TwinQ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.twinq.nu. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Rechten

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je meteen uit het systeem worden verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via angela@twinq.nu.

Autoriteit persoonsgegevens

Als je klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.

—★—