Tijd voor het échte verhaal van Generatie Zenz, de 5- tot 25-jarigen van nu

Er is iets aan de hand met de kinderen en jongeren van nu

Is het zo dat er tegenwoordig meer verwende, moeilijk te hanteren jongeren zijn die alleen maar online tot leven komen? Is er daadwerkelijk een explosieve groei aan kinderen met ADHD, ADD, autisme, hoogsensitiviteit etc.? Of komt dat omdat we hen graag in hokjes willen plaatsen en labelen zodat we niet verder hoeven te kijken?

Er is iets aan de hand met de kinderen en jongeren van nu. Dat kan je bijna niet ontgaan zijn. Je kent vast wel een kind of jongere in je eigen omgeving dat ‘anders’ is, anders dan wat tot nu toe ‘normaal’ was. Het is in mijn ogen hoognodig tijd om als maatschappij met andere ogen naar deze bijzondere generatie te kijken, hen serieus te nemen en te ondersteunen om hun mooiste zelf te kunnen ontwikkelen. Dat ze eindelijk zichzelf mogen zijn in plaats van ‘anders’.

 

Anders dan anderen…

Het beeld dat regelmatig van de kinderen en jongeren van nu wordt geschetst, strookt niet met de inzichten die ik de afgelopen tien jaar als kinder- en jongerenexpert over hen heb opgedaan. Ik zag dat veel kinderen en jongeren zich ‘anders’ voelen en zich bijvoorbeeld niet meer helemaal thuis voelen in het huidige onderwijssysteem en/of arbeidsproces. Om de kans op buitensluiting of pesten te minimaliseren laten ze vaak een aangepaste versie van zichzelf zien. Een versie die door velen wordt beoordeeld of veroordeeld. Maar we vergeten daarbij gemakshalve dat iedereen z’n eigen persoonlijke verhaal heeft. Een verhaal dat vaak veel dieper gaat dan de meesten (willen) weten. Het is immers makkelijker om alleen naar de buitenkant te kijken, naar het gedrag, het uiterlijk, de leeftijd of de afkomst van iemand. Iedereen moet keurig voldoen aan de vele zichtbare en onzichtbare normen die heersen op school, straat of (social) media. En afwijkingen van de ‘norm’ worden al snel bestempeld met allerlei negatieve oordelen als verwend, lui, druk of ongeïnteresseerd. En omdat we daarnaast meer gericht zijn op de symptomen dan het waarom ergens van, worden deze symptomen ook vaak bestempeld als de negatieve eigenschappen van ‘labels’ als ADHD, ADD, autisme of hoogsensitiviteit.

 

Een kijkje recht in het hart van Generatie Zenz

Ik vond het tijd om het échte verhaal van de kinderen en jongeren van nu naar buiten te brengen en er een boek over te schrijven. De inzichten in dit boek zijn gebaseerd op een grootschalig onderzoek dat ik met mijn bedrijf TwinQ heb uitgevoerd, aangevuld met mijn ervaringen van de afgelopen tien jaar. Voor dit onderzoek heb ik meer dan zestig diepgaande interviews gehouden met 5- tot 25-jarigen en hun ouders. Het waren zeer open en inspirerende interviews, waarbij ik echt een kijkje recht in hun hart kreeg. De vele prachtige en ontroerende verhalen maakten duidelijk dat veel kinderen en jongeren het gevoel hebben ‘anders te zijn dan anderen’ … en dan helaas ook het gevoel hebben ‘minder’ te zijn. De momenten waarop ik hun uiteindelijk vertelde dat er veel, veel meer kinderen en jongeren zijn met dezelfde eigenschappen waren onbetaalbaar. Gezichten vol ongeloof en blijdschap. Blijdschap van herkenning en erkenning. Het is dus hoognodig tijd dat hun verhaal de wereld in komt! Om de vele bijzondere verhalen te kunnen onderbouwen met cijfers, hebben we tevens een groot kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder vierduizend 5- tot 25-jarigen en hun ouders. Deze onderbouwing maakt duidelijk dat we niet meer om de specifieke kenmerken van deze bijzondere generatie heen kunnen. Om kinderen en jongeren echt te kunnen begrijpen heb ik er voor gekozen om hen zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten door fragmenten van de interviews met je te delen, waardoor je het gevoel krijgt dat je hen zelf hoort praten.

 

Sensitief & intuïtief, op zoek naar zingeving en zen 

Het boek bestaat uit twee delen. 

  1. Deel een gaat uitgebreid in op de algemene kenmerken van de 5- tot 25 –jarigen van nu: de specifieke leeftijdskenmerken, verschillen tussen jongens en meisjes en de belangrijkste spelers in hun leven: de ouders, peergroup en school van nu.
  2. Deel twee gaat in op de specifieke kenmerken van Generatie Zenz, zoals ik hen heb genoemd. Generatie Zenz blijkt intuïtiever en sensitiever te zijn dan de meeste mensen denken. 

De sensitiviteit uit zich in veel gevallen door gedrag te vertonen waaruit duidelijk blijkt dat het kind overprikkeld is, maar ook in de bizarre verhalen die ze af en toe vertellen. Verhalen over vreemde, bovennatuurlijke verschijnselen die soms angstig of verwarrend voor ze kunnen zijn. Veel ouders staan dan ook regelmatig met hun mond vol tanden wanneer ze horen wat hun kind allemaal aanvoelt of uitspreekt. Uit het onderzoek blijkt tevens dat bij kinderen en jongeren waarbij een label als ADD, autisme, dyslexie of hoogsensitiviteit is vastgesteld het ‘zesde zintuig’ verder is ontwikkeld dan bij anderen, dat zij meer opvangen dan anderen. Overigens blijkt circa 80% van alle 5- tot 25-jarigen iets met het ‘zesde zintuig’ te hebben (zie ook blog). 

ANDERS - Het échte verhaal van Generatie Zenz, de 5- tot 25-jarigen van nu (Kopie)

Daarnaast blijkt Generatie Zenz op zoek te zijn naar een betere wereld en omarmt daarbij de idealen van de hippies. Ze beschouwen onze ‘moeder aarde’ als meer dan een pakhuis vol grondstoffen voor onze materialistische behoeften. Het is een generatie waarbij echtheid, rechtvaardigheid en gemeenschapszin belangrijker zijn dan geld, status en macht. Een generatie die wars is van onechtheid en er genadeloos doorheen prikt. Ze vergen daarom ook een andere benadering: een benadering gebaseerd op echtheid. Een generatie die om tot volle bloei te kunnen komen, onze steun nog meer dan nodig heeft…

Recensies, interiews & artikelen over ‘Anders’

Generatie Zenz gaat de wereld veranderen

Angela Weghorst deed onderzoek naar de drijfveren, wensen en angsten van kinderen en jongeren van nu. Het resultaat vind je in haar boek ‘Anders’. Want zo gaat de nieuwe, sensitieve generatie het doen: op een andere manier. Lees meer

KvK: Maak uw bedrijf futureproof met aankomende generatie

Hoe maak je van een schoolverlater een bevlogen medewerker voor je bedrijf? Angela Weghorst, eigenaar van TwinQ: Insights & Inspiration, deed onderzoek naar wat jouw toekomstige medewerkers bezighoudt. Haar 9 tips. Lees meer

Boeken Bloggenderwijs: recensie Anders door Willem van Hartskamp

‘Weghorst beschrijft op nauwkeurige, gedetailleerde wijze haar onderzoek…’  ‘Ze doet dit op een manier die je raakt. Het is geen droog, wetenschappelijk boek geworden, maar een boek dat leeft.’ Lees meer

Bol.com: interview Anders: het échte verhaal van Generatie Zenz

In dit interview praat ik met Angela over haar boek Anders, waarbij ze mensen wil meegeven om met andere ogen naar de jonge generatie te kijken. Ze schrijft dit verhaal in de hoop dat de kinderen en jongeren van nu eindelijk zichzelf mogen zijn ‘anders’.. Lees meer

Managementboek: recensie ‘Anders’ door Helmar Niemeijer

‘Voor iedereen die met jongeren te maken heeft of in jongeren geïnteresseerd is, voor iedereen die in de wereld van vandaag én morgen geïnteresseerd is, is dit boek meer dan lezenswaardig.’  Lees meer

Nieuwetijdskind Magazine: boekpresentatie ‘Anders’

Is het zo dat er tegenwoordig meer verwende, moeilijk te hanteren jongeren zijn die alleen maar online tot leven komen? Is er daadwerkelijk een explosieve groei aan kinderen met ADHD, ADD, autisme, hoogsensitiviteit etc.? Of komt dat omdat we hen graag in hokjes willen plaatsen en labelen zodat we niet verder hoeven te kijken? Lees meer

Langstraat Nieuws: interview over het boek ‘Anders’

Luister hier naar het interview:

—♥—

Podcast - Angeltalks: the awakening to your true self

"Just remember who you are and the world will change."

In this channel I will share my insights and inspiration regarding the awakening to your true self and what's going on in our personal lives and on a global scale.

My insights & inspirations are based on my own personal development, profound research into all aspects of life (e.g. a research amongst five thousand 5-25 years old which laid the foundation of my book and the lessons of numerous persons I was able to coach). But most of all, since i'm also an energy reader, i will share my insights based on tuning in into the current global energies.

Besides the YouTube episodes over here, you can also listen to the podcast on Spotify and Soundcloud.

[youtube-feed channel="UCDeG_fm6pTBVUMVK-mGnbMQ"]

—♥—

Blog

—♥—